วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

จุฬาราชมนตรี ในฐานะอะมีรุ้ลฮัจย์ เยี่ยมสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ พร้อมขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่าย ที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับ ฮุญาจไทย ในปีนี้

 04 ก.ย. 2560 19:30 น. | อ่าน 2006
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment