วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ความขัดแย้งรุนแรงในหลายพื้นที่ มักพบการใช้วัตถุระเบิดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ หน้าที่หลักของ EOD คือ การนิรภัยกระสุน และวัตถุระเบิด ให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย

 04 ก.ย. 2560 19:09 น. | อ่าน 2705
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment