วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คำว่า "ครู" ในจังหวัดชายแดนใต้ คือผู้ที่มอบวิชาความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากในตำรา มอบทักษะการดำเนินชีวิต ปลูกฝังคุณค่าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มาร่วมสืบสาน สร้างสันติสุข บนพื้นแผ่นดินไทย

 01 ก.ย. 2560 18:01 น. | อ่าน 1548
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related