วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

"...เราจะมี ท่าอากาศยานเบตง เพิ่มขึ้น และมีการยกระดับ สนามบินอู่ตะเภา สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ราว 3 แสนเที่ยวบินต่อปี และรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ราว 60 ล้านคนต่อปี..."

 17 ส.ค. 2560 20:31 น. | อ่าน 2145
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment