วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 08 ส.ค. 2560 19:42 น. | อ่าน 4105
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment