วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

หลักสูตร "ประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

 02 ส.ค. 2560 18:09 น. | อ่าน 2704
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง

Comment