วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เที่ยวบินพิเศษเพื่อผู้แสวงบุญ

 30 ก.ค. 2560 23:32 น. | อ่าน 2466
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญโดยสายการบินไทย มุ่งเน้นความปลอดภัย และการตรงต่อเวลา ในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารที่ผลิตจากครัวฮาลาล มีขั้นตอนการประกอบอาหารที่ได้รับ หารรับรองมาตราฐานฮาลาล HAL-Q

Comment