วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ชุดคุ้มครองตำบล หรือ (ชคต.)

 26 ก.ค. 2560 19:12 น. | อ่าน 3796
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมือง ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนของตน

Comment