วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5

 24 ก.ค. 2560 18:49 น. | อ่าน 2219
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

77 หมู่ที่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เริ่มต้นเพียงเพื่อบริโภคในชุมชนต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภคทั่วไป

Comment
Related