วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัฒฑ์ธรรมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 21 ก.ค. 2560 18:09 น. | อ่าน 1839
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการปลูก พืชผัก สมุนไพร แบบผสมผสานนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน

Comment
Related