วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

"เพื่อแสวงหาความร่วมมือกันในโอกาสต่างๆ ปัจจุบันรัฐบาลได้ตั้ง ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการเชื่อมโยงรัฐบาลและกระทรวงต่างๆในส่วนกลาง ที่มีงบประมาณกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น"

 18 ก.ค. 2560 19:48 น. | อ่าน 2493
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment