วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จัดตั้งโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

 11 ก.ค. 2560 18:51 น. | อ่าน 3097
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 3 สาขา
1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2. ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์
3. ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

Comment