วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้

 11 ก.ค. 2560 18:50 น. | อ่าน 2046
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ"

Comment
Related