วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบ โรงเรียนพระดาบส

 11 ก.ค. 2560 18:32 น. | อ่าน 2534
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment