วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 07 ก.ค. 2560 18:40 น. | อ่าน 2625
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สมาชิกกลุ่มลูกเหรียงหลายคนต้อง สูญเสียผู้เป็นที่รักไปพวกเราจึงรวมตัวขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมเยียวยาตนเอง และเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ

Comment