วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงการดีๆ เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

 07 ก.ค. 2560 18:31 น. | อ่าน 4063
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

- โครงการโรงเรียนและนิทาน ยุติความรุนแรง จากเหตุการณ์ไม่สงบ
- โครงการขอพื้นที่ ปลอดภัย ให้เด็กและเยาวชน
- โครงการ เด็กทุนลูกเหรียง มอบทุนการศึกษา 174 คน ทุกเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี
- โครงการอ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพ ที่ชายแดนใต้
- โครงการสภาเพื่อ พัฒนาเยาวชนชายแดนใต้
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ เด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Comment