วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โฆษกชาวบ้าน

 07 ก.ค. 2560 18:29 น. | อ่าน 3331
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ทำหน้าที่เป็นบุคคลสำคัญของชุมชน ในการพัฒนาเครือข่ายสื่อบุคคล และช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางภาครัฐสู่ชุมชนด้วยความเที่ยงตรง และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

Comment