วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะนู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 05 ก.ค. 2560 18:10 น. | อ่าน 2829
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง จ.ปัตตานี เดิมมีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ภายในศาลจารึกไว้ว่า "ผู้ใดศรัทธานับถือ ความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดกับบุคคลนั้นเอง" จังหวัดปัตตานีจะมีพิธีสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระอื่นๆ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี นับเป็นเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

Comment