วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การค้าชายแดนระหว่างประเทศ

 04 ก.ค. 2560 18:11 น. | อ่าน 5648
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

- สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูปหนังโคหมักเกลือ มะพร้าวผล ฯลฯ ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ ปลาทะเล ผลไม้สด เศษยาง ผ้าผืน และโค-กระบือมีชีวิต ฯลฯ
-มูลค่าการค้าชายแดนรวม 2,890.79 ล้านบาท เป็นอันดับ 3 ของการค้าชายแดนไทย-มาเลเชีย
- จำนวนผู้เดินทางผ่านด่านมากเป็นอันดับ 2 รองจากด่านชายแดนสะเดา

Comment