วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field Day กระตุ้นเกษตรกรพังงา พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2)

 17 ก.พ. 2566 16:52 น. | อ่าน 72
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment