วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

 03 ก.ค. 2560 18:41 น. | อ่าน 4194
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พันธุ์ไม้ที่พบในป่าพรุมีกว่า 400 ชนิด

ป่าพรุ จัดอยู่ในจำพวกป่าไม่ผลัดใบ เกิดอยู่ในบริเวณที่เป็นแอ่งน้ำขัง

พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพรุแห่งนี้ประมาณ ๓๒๕ ชนิด ประกอบด้วย
- สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
- สัตว์เลื้อยคลาน
- สัตว์ปีก

เป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของมนุษย์

ป่าพรุโต๊ะแดง มีชื่อเต็มว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ ป่าพรุสินธร

ป่าพรุจัดอยู่ในจำพวกป่าไม่ผลัดใบ เกิดอยู่ในบริเวณที่เป็นแอ่งน้ำขัง

เป็นป่าพรุที่สมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศที่ยังเหลืออยู่เป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทย มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 165,000 ไร่ (เฉพาะพื้นที่อนุรักษ์)

Comment
Related