วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

หนองจิก ขานรับต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 03 ก.ค. 2560 18:31 น. | อ่าน 2962
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ความแข็งแกร่งในส่วนเมืองหนองจิก คือความหลากหลายในภาคการเกษตร ปศุสัตว์ บริการ ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการประมง

เอก  ยังอภัยย์
นายอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี

Comment