วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สถาบันการศึกษา ปอเนาะ

 27 มิ.ย. 2560 22:09 น. | อ่าน 1722
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปอเนาะ : เป็นภาษามลายูปัตตานี หมายถึงสำนักสอนศาสนาอิสลาม ที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนักหรือกระท่อมเล็กๆ
ความสำคัญของสถาบันการศึกษาปอเนาะ
"ปอเนาะ คือ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความรู้ และความประพฤติที่ดีงาม ในการดำรงชีพ อย่างสันติสุข และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ"

Comment
Related