วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

"พื้นที่ 3 จชต. เป็นพื้นที่ที่มีสันติสุขและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

 27 มิ.ย. 2560 20:08 น. | อ่าน 2160
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

- อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองต้นแบบ
"เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน"
(Agricultural Industry City)
- อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองต้นแบบ
"การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"
(Sustainable Development City)
-อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองต้นแบบ
"การค้าชายแดนระหว่างประเทศ"
(International Border City)

Comment
Related