วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บ้านจาเราะบูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 27 มิ.ย. 2560 19:17 น. | อ่าน 3445
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะบูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก แก่ครอบครัวผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนใต้
พื้นที่ทั้งหมด 124 ไร่
- โครงการฟาร์มตัวอย่าง 64 ไร่
- พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 60 ไร่

Comment