วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ ก.ย. ๖๒

 30 ก.ย. 2562 08:27 น. | อ่าน 675
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การพูดคุยสันติสุข จชต. เป็นประเด็นหลักที่สื่อมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซต์ข่าวที่ได้รับเงินทุนดำเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ ให้น้ำหนักเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวกระบวนการพูดคุยฯ โดยทั้งสื่อมาเลเซีย และ benarnews มีการนำเสนอข่าวรัฐบาลไทยแต่งตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ และ ปฏิกริยาจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง benarnews สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น ซี่งให้ความเห็นว่า แม้ฝ่ายรัฐไทยมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่ แต่ก็เชื่อว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และ ฝ่ายขบวนการก็ยังเป้าหมายต่อสู้เพื่อเอกราช (เมอร์เดก้า)
      นอกจากนี้ benarnews ยังมีบทสัมภาษณ์นายแพทย์มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พูดถึงหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯฝ่ายรัฐคนใหม่ว่า รัฐบาลมาเลเซียจะพยายามทำงานร่วมกับ พล.อ.วัลลภฯ เพื่อร่วมกันขจัดความไม่สงบ และ สร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. และ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการเข่นฆ่าสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ผู้ถืออาวุธ
      สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่สื่อมาเลเซีย รายงาน ก็มีประเด็นเกี่ยวกับหมอกควันไฟจากอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อ จชต.และ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งประเด็นที่ตำรวจสันติบาลทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ขอประวัตินักศึกษานักศึกษามุสลิม ซึ่ง benarnews รายงานข่าว จุฬาราชมนตรีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และ สร้างความขัดแย้งของคนในชาติ

Comment