วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

 01 เม.ย. 2562 11:37 น. | อ่าน 908
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      รายงานข่าวในสื่อต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบเฉพาะรายงานในสื่อมาเลเซีย และ benarnews.org เว็บไซต์ที่เน้นข่าวสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ทั้งนี้เนื้อหาที่รายงาน เป็นรายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับค่ายกักกันเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ชาวมุสลิมโรฮิงญา และบังกลาเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๘ พร้อมหลุมศพมากกว่าหนึ่งร้อยศพ รายงานฉบับนี้ชื่อ “Sold like Fish” ร่วมกันจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย (Suhakam) องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน Fortify Rights โดยค่ายกักกันเหยื่อค้ามนุษย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Wang Kelian รัฐเปอร์ลิสใกล้พรมแดนไทยด้าน อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนสอบสวนขยายผล นำไปสู่การจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติทั้งในประเทศไทย และมาเลเซีย แต่ที่มาเลเซียยังไม่มีการจับกุมลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐแม้แต่คนเดียว

Comment