วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๔

 30 ส.ค. 2564 10:43 น. | อ่าน 3467
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รายงานโดยสื่อต่างประเทศ เป็นประเด็นเกี่ยวกับปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบขนสินค้า และยาเสพติดข้ามพรมแดนมาเลเซีย-ไทย ด้านที่ติดรัฐกลันตัน และ  เคดาห์         
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวก ที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๐๐ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔) เป็น ๒.๑๖ ในสัปดาห์

Comment