วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ ส.ค. ๖๔

 23 ส.ค. 2564 11:22 น. | อ่าน 475
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

   ไม่พบข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รายงานในสื่อต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ สอดคล้องกับการเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเทศซึ่งพบว่าแนวโน้มความถี่การนำเสนอข่าวทั้งประเด๋นข่าวเชิงบวก และเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๐.๘๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๔) เป็น ๒.๐๐ ในสัปดาห์นี้

Comment