วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔

 15 ก.พ. 2564 11:30 น. | อ่าน 348
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์นี้ รายงานโดยสื่อมวลชนมาเลเซีย และรายงานทุกชิ้นเกี่ยวกับปัญหาภัยแทรกซ้อนคือ การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี และยาเสพติดข้ามพรมแดน ทั้งการลักลอบจากประเทศไทยเข้าประเทศมาเลเซีย และจากมาเลเซียข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย ซึ่งมีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดที่ริมแม่น้ำโกลก ในรัฐกลันตัน ซึ่งเจ้าหน้าที่มาเลเซียสันนิษฐานว่าลักลอบนำเข้าจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบนำเข้าวัวจากประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มีการจับกุมน้ำมันพืชที่เปงกาลันกุโบร์ ตรงข้ามอำเภอตากใบ ขณะเตรียมลักลอบขนเข้าประเทศไทย

Comment