วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๙ - ๑๕ พ.ค. ๖๓

 18 พ.ค. 2563 11:16 น. | อ่าน 332
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ประเด็นหลักที่สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการโรคระบาดโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการลักลอบกลับเข้าประเทศของคนไทยในมาเลเซีย โดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำให้การค้าที่เมืองชายแดนเงียบเหงา สื่อมาเลเซียรายงานว่า รันเตาปันยัง เมืองชายแดนมาเลเซียตรงข้าม อ.สุไหงโกลก จ.ว.น.ธ. ร้านค้าต่างๆ ปิดเงียบ แทบไม่มีผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอย
      ส่วนประเด็นความมั่นคง ใน จชต. Benarnews.org รายงานว่า ญาตินายอับดุลเลาะห์ อีซอมูซอ ซึ่งมีอาการสมองบวมภายหลังถูกควบคุมตัวในศูนย์ซักถามไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาประมาณหนึ่งเดือน ยื่นคำร้องต่อศาลขอเลื่อนการไต่สวนซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ออกไปก่อนเนื่องจากตรงกับวันฮารีรายอ
      จากสถานการณ์ข่าวทั้งใน และต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
๑) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจทางด้านมนุษยธรรมในห้วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการตระหนักรับรู้ว่า กองทัพไม่ได้มีภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านมนุษยธรรม อีกด้วย ดังที่เห็นได้จากภารกิจสนับสนุนมาตรการทางด้านสาธารณสุขควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ควรมีการแถลงข่าว หรือ จัดทำเอกสารข่าวสรุปการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนมาตรการทางด้านสาธารณสุขควบคุมไวรัสโควิด-๑๙ เช่น ภารกิจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย ภารกิจหน่วยแพทย์ทหารออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วย และ ให้ความรู้สุขอนามัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และ ภารกิจทางด้านมนุษยธรรมนำอาหาร และของใช้จำเป็นแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-๑๙ เป็นต้น
๒) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฏอน เพื่อให้อิสลามิกชนปฏิบัติศาสนากิจในเดือนรอมฏอนอันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการเผยแพร่ภาพข่าว ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่เขตเมือง และ พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

Comment