วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

 19 มี.ค. 2561 10:23 น. | อ่าน 1082
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ผลการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไปไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔ ที่มีการตกลงร่วมมือกันหลายเรื่องครอบคลุม การต่อต้านการก่อการร้าย การบริหารจัดการพรมแดนทั้งสองประเทศเพื่อป้องกัน และขจัดภัยการก่อเหตุรุนแรง การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ เป็นประเด็นข่าวที่มีการนำเสนอกว้างขวางที่สุด
      สื่อมาเลเซียเผยแพร่บทสัมภาษณ์เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำกรุงเทพ ที่พูดสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า พอใจกระบวนการพูดคุยที่เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ คือ ต้องมีกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือ confidence building ระหว่างคู่เจรจา พร้อมย้ำว่า กระบวนการพูดคุยมีความก้าวหน้า ขณะเดียวกัน benarnews.org รายงานคำชี้แจงกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยฯ มีสาระสำคัญย้ำแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ปัญหา จชต. ด้วยกระบวนการสันติวิธี เน้นพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยประมาณร้อยละ ๙๐ พร้อมทั้งย้ำว่า การพูดคุยนั้นไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ เพียงแค่เปลี่ยนการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี แต่การต่อสู้ยังคงดำรงอยู่ต่อไป และประชาชนเท่านั้นคือคำตอบของการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีว่าจะเลือกอนาคตอย่างไร
      สื่อมาเลเซียรายงานข่าวการจับกุมเฮโรอีนน้ำหนักสองร้อยกว่ากิโลกรัมซุกซ่อนในรถบรรทุกเตรียมลักลอบเข้ามาเลเซีย แต่ถูกจับกุมเสียก่อนที่ด่านศุลกากรชายแดนที่จังหวัดนราธิวาสติดกับรัฐกลันตัน

Comment