วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

 03 ก.พ. 2563 11:25 น. | อ่าน 388
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประเด็นสำคัญที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจ ทั้งนี้การจัดสรุปประเด็นความก้าวหน้ากระบวนพูดคุยสันติสุข (media briefing) ให้กับผู้สื่อข่าวโดย พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม มีสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานข่าวนี้ คือ สำนักข่าว ซินหัวของทางการจีน และ benarnews.org สื่อเว็บไซด์ภายใต้ Radio Free Asia สื่อที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากรัฐบาลอเมริกัน ทั้งนี้ The Star สื่อมาเลเซียมีการนำรายงานของซินหัวไปเผยแพร่ต่อประเด็นสำคัญจาก media briefing ที่นำไปรายงานสะท้อนทัศนคติเชิงบวก เช่น พาดหัวของสำนักข่าวซินหัว “การพูดคุยเพื่อสันติสุขรอบแรกระหว่างฝ่ายรัฐไทยกับกลุ่มติดอาวุธใน จชต. ประสบความสำเร็จ” (First round of resumed peace talks with Thailand's deep south insurgency satisfactory) ทั้งนี้รายงานข่าวของสำนักข่าวซินหัว และ benarnews.org สอดคล้องกันคือ อ้างคำพูดของ พลเอกวัลลภ ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า จะมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ จชต. ด้วยกระบวนการสันติวิธี

Comment