วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

 21 ม.ค. 2563 07:26 น. | อ่าน 365
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การเดินทางเยือนจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ของ พล.อ.อภิรักษ์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อพบหารือกับ พล.อ.แอนดิกา เปอกาซา ผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศมากที่สุด โดยสำนักข่าวต่างประเทศระดับ โลก ๒ แห่ง คือ Reuters และ AP รายงานข่าวนี้ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวทุติยภูมิที่มีการนำไปรายงานต่อ เช่น Washington Post และ Straits Times เป็นต้น
      AP และ Benarnews อ้างความเห็นผศ.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี เชื่อว่า การเยือนจังหวัดอาเจะห์ของพล.อ.อภิรักษ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกดดันแกนนำ ขบวนการบีอาร์เอ็น ให้เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้รายงานข่าวหลายแหล่ง ระบุว่า แกนนำขบวนการบีอาร์เอ็นเดินทางออก จากมาเลเซียไปพำนัก ที่จังหวัดอาเจะห์ เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องการให้บีอาร์เอ็นส่งตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยฯ
      สื่อหลายสำนักรายงานว่าผบ.ทบ.ไทยและอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง เพื่อขจัดภัยก่อการร้ายโดยทั้งสองประเทศจะ ไม่ปล่อยให้ผู้ที่เป็นภัย ต่อความมั่นคงหลบซ่อนตัวและใช้ทั้งสองประเทศเป็นฐานปฏิบัติการก่อการร้าย
      AP อ้างความเห็นของรุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ระบุว่า ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยและอินโดนีเซีย ที่จังหวัดอาเจะห์ บ่งชี้ว่า รัฐบาลไทยยังมุ่งเน้น จัดการปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมาตรการทางทหาร และเมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะพบว่า ให้ความสำคัญกับ กระบวนการพูดคุยสันติสุขน้อยมาก
      ประเด็นข่าวอื่นๆเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะการลักลอบขนสิ่งของผิดกฏหมาย ข้ามแดนซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนมาเลเซียตรวจพบงูเห่า ๑๕๐ ตัวซุกซ่อนในกระสอบที่ชายแดนด้านรัฐปะลิสเตรียมลักลอบ เข้าประเทศไทย และ พบใบกระท่อม บรรจุใส่ถุง ๕๐๐ กว่ากิโลกรัมที่ชายแดนด้านรัฐเคดาห์ เตรียมลักลอบขนเข้าประเทศไทย

Comment