วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

อาเซียนมอง จชต. ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒

 02 ธ.ค. 2562 11:39 น. | อ่าน 405
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ไม่พบประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ในรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศ มีเพียงรายงานข่าวของ Benarnews.org เว็บไซต์ข่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียใต้ที่ได้เงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ Benarnews รายงานข่าวการลงประชามติของประชาชนบ้านเลิงเปือย   ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น ส่วนใหญ่ได้ลงมติไม่เห็นด้วยต่อการจดทะเบียนมัสยิด มัสยิดอีบาดุรเราะห์มาน ทั้งนี้ช่วงวันลงประชามติ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ รวมทั้งตัวแทนจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ประมาณยี่สิบคน ได้เดินทางไปติดตามการลงประชามติในขอนแก่น และ ได้เผยแพร่คลิปทางยูทูปเพื่อต่อต้านการสร้างมัสยิดทั่วประเทศ รวมทั้งพูดถึงชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ไม่ได้มีทัศนะคติว่าประเทศไทยเป็นมาตุภูมิ แต่เป็นผู้รุกรานรัฐปัตตานี รวมทั้งปลูกฝังทัศนะเยาวชนในโรงเรียนปอเนาะให้มีอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดน

Comment