วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

17 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Thai rice and varieties are important in the same light of arts and culture, tradition and custom because Thai rice has been in Thailand for long period and has been selected and created by Thai ancestors. Thai people grow local rice varieties because of their preference therefore they select rice varieties with good and delicious taste. In addition, local rice varieties also reflect the way of life and culture of local people and some of them also contain nutritional value that is higher than g...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

In the fiscal year of 2021, Internal Security Operations Command Region 4 Forward under the command of Lieutenant General Kriangkrai Srirak, the Fourth Army Area Commander/Director of Internal Security Operations Command Region 4 Forward declared the Action Plan on Enhancement of Peace Building of Southern Border Provinces of 2021 on October 22nd, 2021 in order to develop operations and respond to demands of  local people leading to sustainable solution and development of southern border pr...

..อ่านต่อ
22 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          คนพื้นถิ่นจังหวัดชายแดนใต้นั้นเลี้ยงวัวมาหลายชั่วคน แต่ส่วนใหญ่เลี้ยงวัวพื้นบ้านซึ่งตัวเล็ก วัวตัวผู้น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม ถ้าสามารถเลี้ยงวัวสายพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้น ก็จะขายได้ราคาแพงขึ้น ในปัจจุบันการเลี้ยงโคของจังหวัดชายแดนใต้เริ่มก้าวหน้าขึ้น พัฒนารูปแบบการเลี้ยง เปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งมาเป็นแบบยืนโรง หรือเลี้ยงในโรงเรือน เพราะถ้าเป็นการเลี้ยงปล่อยทุ่งแบบเดิมจะไม่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้ เพราะวัวจะผสมกันเองโดยไม่ได้คัดเลือกสายพันธุ์   &n...

..อ่านต่อ
22 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินสุภาษิตคำหนึ่ง ที่กล่าวว่า “ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดพันคำ” หรือ “One picture means a thousand words” ภาพข้างต้นก็เช่นเดียวกัน สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ...หรือ อาจจะมากกว่าพันคำก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับจินตนาการ หรือ ประสบการณ์ของคนแต่ละคน ย้อนกลับมาที่ คำถาม “บอกมา “สามสิ่ง” ที่ท่านเห็นในภาพนี้”           หากให้ตอบแบบเร็ว ๆ “สามสิ่ง” ที่เห็นจากภาพนี้...

..อ่านต่อ
22 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“อยู่คนเดียว​ก็คงจะดี​ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องรับรู้วิถีใครจะเป็นยังไงไม่สนไม่อยากจะฟังข่าวคราว ไม่ต้องรับสารของผู้คน จริงหรือเท็จจะปลอมจะข่าวลือแต่ในความเป็นจริง เรามีสังคมที่กว้างใหญ่ ใครจะถามอะไรเราก็รู้รวดเร็วอะไรจะปาน ก็มีข่าวสารให้เราดู อยู่คนละที่ก็เห็นกันแต่รู้ไหมข่าวมาจากไหน ? จริงหรือเท็จ จะยังไง ? อ่านทั้งทีถ้าเราไม่เอาใจใส่ ทำให้คนเสียหายกับข่าวลวง มาช่วยกันกรอง ช่วยกันเช็ค ช่วยกันดูให้ดี ข่าวที่เห็น ที่ได้ยิน เฟคนิวส์มันยังมี อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าส่งต่อ เลิกกันเสียทีกับข่าวลือ อย่าเ...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อยาวนาน ที่ทำให้สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความงดงามทางพหุวัฒนธรรม ได้ถูกทำให้จางหายมาเป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษ นับจากเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ดังนั้นในห้วงความคิด ความรู้สึกของผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างถวิลหาถึงสันติสุขเหล่านี้       อย่างไรก็ตามการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมาในสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เป็นที่รู้กันว่า สตรีมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ใน   ทุกมิติไม่ว่าจะเป็น สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ หรือ แม้กระทั่งระดับท้องถิ่น ในอดีตที่ผ่านมา อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิของสตรีเมื่อเทียบกับบุรุษ ซึ่งส่งผลให้สตรีไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาช่วยในการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน การตระหนักถึงความสำคัญของพลังแห่งสตรีได้นำ...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสภาวการณ์สังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน วิถีชีวิตมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีโอกาสพบกับความเสี่ยง ความสูญเสีย ความสะเทือนใจที่ได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตที่ยากจะคาดเดา ก่อให้เกิดความเครียด ความกดดันต่อจิตใจ การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นหนทางหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอด โดยมีบทบาทในการผ่อนคลายและปลดปล่อยออกไปในลักษณะผลงานสร้างสรรค์ และแสดงออกมาในเชิงศิลปะรูปแบบต่าง ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการทางศิลปะ ช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ได้ดี ช่วยให้บุคคลรู...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ว่ากันว่าทุกวันนี้กินอะไรก็ไม่ปลอดภัย เนื้อหมูเนื้อวัวก็มีสารเร่งเนื้อแดง ในเนื้อไก่ก็มีฮอร์โมนเร่งโต ในผักผลไม้ก็มีสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช อาหารทะเลก็พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีน ผลร้ายทุกประการล้วนตกมาอยู่กับผู้บริโภค คนที่กินปลาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปลามาจากไหน ปนเปื้อนอะไรมาบ้างหรือเปล่า ส่วนผู้ผลิตก็ประสบปัญหาการควบคุมราคาโดยพ่อค้าคนกลาง วิถีการผลิตแบบประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการที่เรือประมงพานิชย์ใช้อวนรุนอวนลากจับปลาแบบเหมารวมจนปลาเล็กปลาน้อย ไม่มีโอกาสโต ระบบนิเวศน์...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ข่าวความไม่สงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ชื่อของอำเภอแว้ง อำเภอชายแดนของจังหวัดนราธิวาสปรากฏขึ้นตามสื่อต่าง ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้น ทั้งหน้าที่ว่าการอำเภอ บริษัทเอกชน ถนน และบ้านพักข้าราชการ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ชาวแว้งต้องอยู่อย่างหวาดระแวง ทั้ง ๆ ที่ในอดีตแว้งเป็นที่รวมของบุคคลคนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันมายาวนานอย่างสันติ และหากเราต้องการจะจินตนาการถึงภาพความสันติสุขของอำเภอแว้ง ในวันวานได้อย่างชั...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 25 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 247 รายการ