วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

03 ธ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เรื่องราวของพืชกระท่อม เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหลังการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ส่งผลให้การบริโภคใบกระท่อม ซึ่งปกติแล้วก็แฝงอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกลายเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจตัวใหม่ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อห่วงใยที่หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับการปลดล็อกพืชกระท่อม มาทำความรู้จักกับพืชกระท่อม พืชสมุนไพร ท...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Tourism is related to environment. If environment or resources in tourist attractions are degenerated, such tourism is hard to be continued. Currently, tourists pay attention to visit national parks throughout Thailand over than 19.6 million persons per year. The problem on waste is one of major problems causing changes in natural environment affecting to image of tourist attractions whether they are mountains or sea. Although there has been a campaign asking tourists to bring their waste back w...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

The news on insurgency in the area of 3 southern border provinces makes the name of Wang District, the border district of Narathiwat shown in various kinds of media. Due to bombing in many areas including district offices, private companies, roads, and civil servant houses, Wang villagers have had to live with paranoia although it was the hub of people from various races, including Thai-Chinese, Thai-Muslim, and Thai-Buddhist people, who had lived together peacefully in the past. If you want to ...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

It has been said that it is unsafe to eat anything these days because pork is injected with beta-agonist, chicken is injected with hormone for accelerating growth, fruits are full with chemicals and pesticide, and seafood is contaminated with formalin. All bad effects occurred with consumers. Consumers who consume fish have no ideas on sources of fish and contamination. In the light of manufacturers, they also encounter with the problem on pricing controlled by middlemen. The way of production o...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

From the social situation in today world and in the past, humans have to encounter with risks, losses, and unhappiness caused by unpredicted life experiences throughout the way of life causing stress and mental pressure.  Therefore, art creation is considered as another alternative to relax and express feelings through various art styles for human beings. The results of some researches revealed that creative expression under artistic process helped to balance emotion properly enabling perso...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Image Credit: Deep South Watch The problem on insurgency in southern border provinces has been occurred for long period and has destroyed peace in southern border provinces that are the land of multicultural beauty over than 2 decades since the weapon robbery in 2004. Therefore, thinking and feeling of related persons, especially local people, is full of desire for peace. However, to build anything in any society, especially reinforcing peace, it is highly necessary to gain cooperation fro...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

From the history of human beings, it has been known that women have played the important roles on creation of humans’ society in all dimensions including society, politics, culture, and economy in universal and national level or even in local level. In the past, there may be some problems on inequality of women’s rights compared to those of men. Consequently, women were unable to use their huge amount of potential to create society fully. However, current realization on importance of...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Economic advancement of current society affects to the way of life of people making them to be in hurry to be on time and keep up with unavoidable competition. Consequently, they often buy food for eating. People are similar with food contained in plastic bags, foam boxes, or plastic boxes. However, most consumers have never realized on danger hidden in inappropriate containers, i.e., danger from contamination of containers may cause cancer after exposing for long period. Importantly, it may cau...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Betong is 1 of 3 model cities of Triangle of Security, Wealth, and Longevity emphasizing on sustainable development by using local identity and cultural diversity to develop new tourist attractions allowing tourists to enjoy with the sea of fog in the morning with 360 degree view that is considered as the only province with this kind of attraction in southern border provinces. In Muang District of Yala Province, tourists are able to soak in hot spring and swim among valleys while learning on the...

..อ่านต่อ
04 พ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Source: Thailand Hornbill Project Deep into the forest of southern border provinces, it is the house of 13 species of hornbills that are existed in Thailand as same as those in Indonesia. Moreover, this number of species is also considered as the largest number of ASEAN. Formerly, villagers in the villages around Budo Mountain Range were huntsmen who hunted birds. Currently, activities on Budo Mountain Range are changed from stealing chicks to be the strong united front of conservation cooper...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ