วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

03 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติในมิติของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอีก 4 อำเภอของจังหวัดสงขลานั้น มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า หรือที่เรียกตามตัวย่อว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีกองกำลังในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กองกำลังเฉพาะกิจในแต่ละจังหวัด กองกำ...

..อ่านต่อ
02 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

em { word-wrap: break-word; }       ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ความงดงามทางด้านวัฒนธรรม อันเกิดขึ้นจากความคิด ความเชื่อของคนในพื้นที่ ดังนั้นหากมองในมิติของการท่องเที่ยวแล้ว ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นดินแดนที่น่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้คนที่ต้องการสัมผัสกลิ่นไอ ของความงดงามทางวัฒนธรรม อย่างไรก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่เหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น ทำให้ภาพความสวยงามข...

..อ่านต่อ
02 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่รัฐบาลมองในวันนี้ คือ ความเป็นไปได้ ความรวดเร็วที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็ต้องมาดูเรื่องดิจิทัล ประเทศเราใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 60 – 70 ล้านคน น่าจะมากที่สุดในอาเซียน ชาวนายังใช้โทรศัพท์มือถือ ฉะนั้นจึงเป็นทั้งวิกฤติและโอกาส ที่จะเดินหน้าประเทศไทย เพราะมูลค่าด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มีมหาศาล ถ้าช้าก็ไม่ทันประเทศอื่นๆ       ข้างต้นคือ คำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งท้ายที...

..อ่านต่อ
02 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 จะเป็นวันที่คนไทยทุกคน ที่มีสิทธิในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตัดสินชะตาของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่า จะเดินไปในทิศทางไหน....สำนักโพลต่างๆ ก็ออกมาสำรวจความคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ว่ามีความคิด มีทัศนคติอย่างไร เกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโพลต่างๆ เอาละเราลองมาดูว่า ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภา...

..อ่านต่อ
02 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นที่ทราบกันดีว่า ตัวแปรสำคัญประการที่ทำให้เกิดการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ ปัญหาภัยแทรกซ้อน ซึ่งหนึ่งในหลายๆ ปัญหา ก็คือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น หากสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ย่อมส่งผลดีเป็นอย่างยิ่ง ต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวดีของประเทศไทย....จากเทียร์ 3 ไปสู่ เทียร์ 2       ประเทศไทยได้เลื่อนชั้นในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ...

..อ่านต่อ
01 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

em { word-wrap: break-word; }       ป่าบาลาฮาลา เป็นผืนป่าดงดิบที่กล่าวได้ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย เป็นแหล่งอาศัยของ สัตว์ป่าหายาก เช่น กระซู่ เซียมัง หรือชะนีดำใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่พบในเมืองไทย นกหายาก อย่างนกเงือกหัวแรด และนกชนหิน เป็นที่รวมการกระจายของพรรณไม้ป่าหายากนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นปาล์มบังสูรย์ สุดยอดพรรณไม้ แห่งป่าฮาลาบาลา ดงมหาสดำ เฟิร์นพันธุ์โบราณที่มีต้นขนาดใหญ่ ตลอดจนสัตว์ป่าอีกมากมาย ที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ ประกาศจัดตั้งอย่...

..อ่านต่อ
01 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมาติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งการรื้อฟื้นโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และมุ่งเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ทั้งนี้ สร้าง Impact ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ ในลักษณะ Big Push  ให้กับพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการใช้มิติทางเศรษฐกิจ ผสมผสานกั...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พระจันทร์ ความงดงามอันอบอุ่นในยามค่ำคืน หากไม่ใช่ความอบอุ่นทางกาย แต่เป็นความงดงามที่สร้างความอบอุ่นทางใจให้กับทุกผู้คนบนโลกใบนี้ ถ้าเราจินตนาการว่าเราได้นั่งชมจันทร์ในยามค่ำคืน ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพและ ความรู้สึก ย่อมแตกต่างกันไป  ยิ่งถ้าภาพในจินตนาการมีเสียงดนตรีประกอบไปด้วย ลองคิดว่าถ้าเราได้นั่งชมจันทร์ที่ปัตตานี เสียงดนตรีที่เราจะได้ยินจะเป็นอย่างไร       ถ้ากล่าวถึงดนตรีของสามจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากคำภาษาใต้แล้ว น้อยคนจะรู้จักคุ้นเคยในสำเนีย...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนแนวนโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ จชต.เข้ากับภูมิภาคอาเซียนบนคาบสมุทรมลายู ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ที่มีจุดร่วมทางศาสนา ภาษา และศิลปะวัฒนธรรม กับประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากโครงการดังกล่าว ถูกผลักดันให้เป็นตามแผนที่กำหนด ย่อมก่อให้เกิดผลดี ในทุก...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก็คือ การพัฒนาคน หัวใจของการพัฒนาคน ก็คือ การให้การศึกษา ณ ปัจจุบัน การให้การศึกษา จำเป็นจะต้องใช้การบูรณาการการศึกษาในหลากหลายวิธีการ โดยต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ไปจนถึงยุทธศาสตร์พื้นที่ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบททางด้านความเชื่อ ความคิด และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่       การพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาล รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระด...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ