วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

28 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ไม่มีใครไม่รู้จัก โนรา ดิเกร์ฮูลู แต่หากกล่าวถึง มะโย่ง หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อการแสดงนี้มาก่อนเลย ทั้งๆ ที่เป็นการแสดงที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ  มะโย่ง หรือ เมาะโย่ง เป็นสำเนียงภาษามาลายูถิ่นปัตตานี หรือ มะโย่ง ที่เรียกกันทั่วไป เป็นศิลปะการร่ายรำ ที่ผสมผสานทางพิธีกรรมความเชื่อ การละคร นาฏศิลป์  และดนตรีเข้าด้วยกัน จัดเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชั้นเลิศของวัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู โดยเฉพาะแถบชายแดนภาคใต้ขอ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หัวเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหลมมลายูนั้น ได้ถูกแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็น ๒ อาณาเขต คือ หัวเมืองปักษ์ใต้ ได้แก่ หัวเมืองที่อยู่บริเวณทางชายทะเลอ่าวสยาม คือ มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลปัตตานี และ หัวเมืองทะเลตะวันตกหรือหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ได้แก่ บรรดา หัวเมืองซึ่งอยู่ชายทะเลอ่าวเบงกอล คือ มณฑลภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีหัวเมืองมลายูประเทศราช คือ เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน เมืองตรังกานู ซึ่งหัวเมืองต่างๆ เหล่านี้เดินทางไปได้ยาก ตามพงศาวดารตั้งแต่ค...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มีประกาศจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ว่า วันที่ 1 ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ชาวไทยมุสลิม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิ...

..อ่านต่อ
11 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ชาวพื้นเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนมีความสามารถในการออกเรือประมงทะเลหาปลามาแต่โบราณ เรือที่ใช้ออกทะเล ในยุคแรกๆ เป็นเรือไม้ขุดแบบเรียบง่าย จนการเติบโตของชุมชนและวัฒนธรรมมีมากขึ้น จึงมีการแสดงออกทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ในทางงานศิลปะในวิถีชีวิต มีการสร้างสรรค์ลวดลายบนลำเรือผ่านการแกะสลักและวาดเขียนสี มีความวิจิตรบรรจงมากขึ้นเรื่อยๆ จากเรือที่ใช้ออกทะเลหาปลา กลายเป็นอัตลักษณ์ของดินแดนปลายด้ามขวาน ถึงกับกล่าวขานกันว่า ไม่มีเรือกอและหาปลา ก็เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้า   ...

..อ่านต่อ
01 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จ.ปัตตานี ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข ได้ลงพื้นที่ บ้านชะเอาะ ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อไปดูสถานที่ ซึ่งชาวพุทธเคยอยู่อาศัย แต่ว่าหลังจากที่มีผู้ก่อความไม่สงบบุกเข้าไปสร้างสถานการณ์ยิงถล่มแล้ว ก็เผาทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อหลายปีมาแล้ว หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น ชาวพุทธที่บ้านชะเอาะ เดิมมีอยู่ประมาณ 16 ครัวเรือน แต่อยู่ประจำจริงๆ...

..อ่านต่อ
01 ก.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดี้ รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม เพื่อเตรียมวาระการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งกำหนดจัดที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๘ และ ๙ กันยายน มีรายงานว่า ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงร่วมมือแก้ไขปัญหาของทั้งสองชาติในหลายประเด็น ครอบคลุมเรื่องความร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ การลักลอบนำเข้าของผิดกฏหมายเข้าไปในประเทศมาเลเซีย และการจัดการ...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

     ผ้า เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งในแง่การดำรงชีวิต ที่ต้องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันร้อนกันหนาว มากกว่านั้น ยังแสดงออกถึงวัฒนธรรมและสถานะทางสังคม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัฒนธรรมผ้าในประเทศไทย มีความหลากหลาย โดดเด่น งดงามแตกต่างกันไป ภาคอีสานโดดเด่นผ้าไหมมัดหมี่ เหนือโดดเด่นซิ่นตีนจก ใต้มีผ้ายกนาหมื่นศรี แต่จะมีคนกี่มากน้อยที่เคยคุ้นกับ วัฒนธรรมการใช้ผ้าของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทย-มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจี...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบิดนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง ทุกๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ หน่วยงาน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องออกมาตั้งสมมุติฐานถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของเหตุระเบิดเหล่านี้ไปต่างๆ นานา อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีใคร หรือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ จะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนได้เลยว่า “วัตถุประสงค์ของการก่อเหตุที่แท้จริง คืออะไร” และ “ใครที่เป็นผู้บงการ” เหตุการณ์เหล่านี้เปรียบได้กับ “วงจรอุบาทว...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา...เหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อ ทำให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในภาคอื่นๆ มอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เป็นดินแดนที่น่ากลัว....แต่ที่จริงแล้ว ดินแดนแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสิ่งสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้คน อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี และอื่นๆ อีกมากมาย...อาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่นั้น ถือว่าไม่น้อยหน้าภาคใดๆ ในประเทศไทย       เขื่อนบางลาง..ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จั...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การใช้ชีวิตในวิถีของชาวจังหวัดชายแดนใต้ มีลักษณะที่เรียบง่าย ยึดมั่นในหลักศาสนา นิยมทานอาหารที่ปรุงเองหรือปรุงในท้องถิ่น และมีความมั่นใจในการปรุงนั้นว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักฮาลาล อาหารยอดนิยม แต่ละเมนู เป็นอาหารที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่น บางอย่างเราคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น ข้าวยำ ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกแพะก็มีเห็นตามร้านอาหารมุสลิม ในกรุงเทพฯ หรือในทุกเมืองใหญ่ แต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียด ส่วนบางเมนู บางคนอาจไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยิน และพบเห็นมาก่อนเลย มาดูกันสิว่า&helli...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 114 รายการ