วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

30 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

     ผ้า เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งในแง่การดำรงชีวิต ที่ต้องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันร้อนกันหนาว มากกว่านั้น ยังแสดงออกถึงวัฒนธรรมและสถานะทางสังคม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัฒนธรรมผ้าในประเทศไทย มีความหลากหลาย โดดเด่น งดงามแตกต่างกันไป ภาคอีสานโดดเด่นผ้าไหมมัดหมี่ เหนือโดดเด่นซิ่นตีนจก ใต้มีผ้ายกนาหมื่นศรี แต่จะมีคนกี่มากน้อยที่เคยคุ้นกับ วัฒนธรรมการใช้ผ้าของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทย-มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจี...

..อ่านต่อ
30 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบิดนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง ทุกๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ หน่วยงาน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องออกมาตั้งสมมุติฐานถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของเหตุระเบิดเหล่านี้ไปต่างๆ นานา อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีใคร หรือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ จะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนได้เลยว่า “วัตถุประสงค์ของการก่อเหตุที่แท้จริง คืออะไร” และ “ใครที่เป็นผู้บงการ” เหตุการณ์เหล่านี้เปรียบได้กับ “วงจรอุบาทว...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา...เหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อ ทำให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในภาคอื่นๆ มอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เป็นดินแดนที่น่ากลัว....แต่ที่จริงแล้ว ดินแดนแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสิ่งสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้คน อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี และอื่นๆ อีกมากมาย...อาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่นั้น ถือว่าไม่น้อยหน้าภาคใดๆ ในประเทศไทย       เขื่อนบางลาง..ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จั...

..อ่านต่อ
23 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การใช้ชีวิตในวิถีของชาวจังหวัดชายแดนใต้ มีลักษณะที่เรียบง่าย ยึดมั่นในหลักศาสนา นิยมทานอาหารที่ปรุงเองหรือปรุงในท้องถิ่น และมีความมั่นใจในการปรุงนั้นว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักฮาลาล อาหารยอดนิยม แต่ละเมนู เป็นอาหารที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่น บางอย่างเราคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น ข้าวยำ ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกแพะก็มีเห็นตามร้านอาหารมุสลิม ในกรุงเทพฯ หรือในทุกเมืองใหญ่ แต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียด ส่วนบางเมนู บางคนอาจไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยิน และพบเห็นมาก่อนเลย มาดูกันสิว่า&helli...

..อ่านต่อ
20 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เข้ามามีบทบาทอย่างฝังลึกลงในวิถีชีวิตคนไทยอย่างมาก ไม่ว่าคนในเมืองหรือในชนบท ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนอความเป็นตัวตนผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ที่เป็นเสมือนสื่อส่วนตัว และมีศักยภาพในทางการสื่อสารสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ       จากภาพผ่านสื่อทั่วไป ที่เราจะเห็นได้แค่ความรุนแรง ความสูญเสียของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่า “ชีวิตปกติ” ของผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไร ส...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การประกอบพิธีฮัจย์ เกิดขึ้นจากหลักการพื้นฐานของการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันระหว่างกลุ่มอาหรับ ทั้งนี้เพื่อประสานหัวใจ และทำให้ชาวมุสลิมเป็นประชาชาติเดียวกัน สืบเนื่องจากในยุคโบราณที่เกิดความขัดแย้ง และไร้ซึ่งสัจธรรมในกลุ่มอาหรับ ด้วยการยึดมั่นและศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว มีคำปฏิญานคำเดียวกัน และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวกัน การประกอบพิธีฮัจย์ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมิตรภาพระหว่างมุสลิมทั่วโลก โดยการที่คนต่างเชื้อชาติ ต่างถิ่นฐาน ต่างวัฒนธรรม ต่างมารวมตัวกัน และใช้ชีวิต...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การเชิดสิงโต เป็นประเพณีการเต้นรำอย่างหนึ่ง ในวัฒนธรรมจีนและประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ที่ผู้แสดงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโตในชุดสิงโต การเชิดสิงโตปกติจะแสดงในเทศกาลตรุษจีนและในเทศกาลทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของชาวจีนอื่น ๆ การเชิดสิงโต อาจแสดงในโอกาสสำคัญ เช่น งานเปิดตัวธุรกิจ งานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ หรืองานสมรส หรืออาจใช้เชิดชูเกียรติแขกพิเศษในชุมชนของชาวจีน การเชิดสิงโตพบได้ทั่วไปในประเทศจีน แต่ที่อื่นในโลก มักพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี ...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สังคมที่สมดุลนั้น...ผู้คนและธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำ และป่าไม้ จะเติบโตไปพร้อมกัน...หากผู้คนในสังคมเติบโต แต่น้ำและป่าไม้ กลับถูกทำลาย...สังคมจะขาดความสมดุล ต่อจากนั้นจะนำมาซึ่งผลเสียมากมาย...อาทิเช่น การเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติต่าง ๆ นานา ...สิ่งเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันได้รับรู้รับทราบ และไปประสบกับผลเสียดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง....อย่างไรก็ตาม คนไทยนั้น ได้อยู่อาศัยในประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระบารมี ของส...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่ถูกนำมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นแนวทางที่ทรงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างดี ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ที่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั้น เป็นผู้คนในพื้นที่ เนื่องจาก “ไม่มีใครจะเข้าใจ เข้าถึง และสามารถพัฒนาท้องถิ่น” ได้ยั่งยืนเท่ากับคนในพื้นที่ บริการแรงงาน เข้าถึงง่าย ให...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เสน่ห์ประการสำคัญ ที่ผู้คนทั่วไปได้รับทราบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ การผสมผสานวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ซึ่งยังมีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ส่งผลทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มชนภายนอก บริเวณนี้จึงมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น วัฒนธรรมศาสนาพุทธ วัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู วัฒนธรรมอิสลาม และวัฒนธรรมจีน โดยแต่ละวัฒนธรรม จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองออกมาอย่างชั...

..อ่านต่อ
หน้า 28 จาก 33 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 328 รายการ