วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

20 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวในโอกาสเป็นประธานลงนามความร่วมมือ 100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/ OTOP ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน และเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า หลังตั้งศูนย์บริการการลงทุนและการประกอบการแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี กว่า 1 เดือน มีนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศจำนวนหนึ่งสนใจ...

..อ่านต่อ
17 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

17 มี.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ร่วมกิจกรรมตลาดอ่านออก โรงเรียนบ้านกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียน โดยมี ครูนฤมล ธนาภรณ์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านกาวะ เป็นผู้ริเริ่มโครงการจากแนวความคิดง่ายๆ ที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนรักการอ่านและสาเหตุที่เด็กไม่อ่านหนังสือเนื่องจากอ่านไม่ออกจึงคิดว่าจะทำอย่า...

..อ่านต่อ
15 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เครือข่ายภาคใต้ ณ มรภ.ยะลา โดยสามารถคว้า 8 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ ชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง“การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพาราโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดไนตริก”โดย น.ส.กมลทิพย์ อมรจิริย...

..อ่านต่อ
12 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เปิดโปงโกง เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านด้วยตัวเอง ระบุข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบความไม่ชอบมาพากล มีการโอนเงินทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการเข้าบัญชีญาติพี่น้อง และคนรู้จัก 19 บัญชี ตั้งแต่ปี 2551-2561 มากกว่าเงินที่โอนให้ผู้รับทุนจำนวน 77 ล้าน ยอดยักยอก 88 ล้าน ตั้งกรรมการสอบและแจ้งตำรวจดำเนินคดีแล้ว เกิด 31 กรกฎาคม 2502 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วค.พระนคร ปี พ.ศ.2524 ปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้น...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

โลกออนไลน์ชื่นชมความขยันและเรียนดีของ "ดช.นิคม" จากเผ่าซาไก -->เมื่อวันที่ 11 มี.ค. สังคมออนไลน์พากันชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ การเรียนการศึกษาของ ดช.นิคม ศรีปะเหลียน เด็กชายกลุ่มชาติพันธุ์มานิ หรือที่รู้จักในชื่อ ''ซาไก'' โดยเพจเฟซบุ๊ก สวท.นครศรีธรรมราช เป็นผู้นำเสนอเรื่องดังกล่าวโดยระบุข้อความว่า "คนเก่งซาไก..ดช.นิคม ศรีปะเหลียน ( เผ่ามานิ/ซาไก) นักเรียน รร.ตชด.สันติราษฏร์ประชาบำรุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เรียนได้เกรด 4 ทุกวิชา โอกาสทางศึกษา อย่าคิดว่าคนป่าจะทำไม่ได้...

..อ่านต่อ
11 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม เปิดโอกาสครู นักเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ พร้อมสร้างทัศนคติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ค่ายดังกล่าวเปิดเผยโดย น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าว่า กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน จ.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา เ...

..อ่านต่อ
10 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม เปิดโอกาสครู นักเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ พร้อมสร้างทัศนคติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ค่ายดังกล่าวเปิดเผยโดย น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าว่า กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน จ.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา เ...

..อ่านต่อ
08 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วจนา วรรลยางกูร ปัญหาการศึกษาไทยถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีก หาแนวทางความเป็นไปได้ที่หลากหลาย แต่สุดท้ายก็ยังไม่พ้นจากปัญหาเก่าๆ ที่สุดแล้วการศึกษาไทยอาจออกจากการเรียนรู้แบบตั้งแต่"ท่องจำเดิมๆ ไม่ได้ หากไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของครูและนักเรียน โรงเรียนศาสนศึกษา ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ก็เผชิญปัญหานี้ เมื่อผู้เรียนสะท้อนว่าการเรียนแบบเดิมนั้นน่าเบื่อ ยิ่งการเป็น "โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม" ที่พัฒนามาจากโรงเรียนปอเนาะแบบเดิม คือมีการสอนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาอิส...

..อ่านต่อ
08 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียนรู้ ขณะ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส สงขลา พัทลุง และตรัง ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม พ.ศ.2561--จบ-- ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก...

..อ่านต่อ
05 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวในโอกาสม.อ.ก้าวสู่ปีที่ 50 แห่งการก่อตั้ง ว่า พัฒนาการตลอด 50 ปีของมหาวิทยาลัยนับแต่เปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2510 แบ่งได้เป็น 5 ช่วงเวลา คือ ทศวรรษแรก ก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยย้ายคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ไปยังที่ศูนย์ปัตตานีในปี 2511 และได้ย้ายไปที่ศูนย์หาดใหญ่ในปี 2514 ทศวรรษที่สอง มุ่งสนองความต้องการกำลังคนด้านการเกษตรและสาธารณสุข และเพิ่มบทบาทบริการวิชาการแก่ชุมชน เปิดสาขาวิช...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 6 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 54 รายการ