วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

20 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ เม.ย.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง ถึงปลายสัปดาห์ ข่าวเชิงลบค่อนข้างมีความถี่สูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ยังดูรุนแรงใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นสิทธิมนุษยชน (สิทธิมนุษยชน ไทย-๑๙๙ ชาติในสายตาสหรัฐ), ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายก่อความไม่สงบ ป่วนนร...

..อ่านต่อ
15 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ลดลงในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงต้น ถึงกลางสัปดาห์ ข่าวเหตุร้ายรายวัน ค่อนข้างมีความถี่สูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ยังดูรุนแรงใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้รัวกระหน่ำ อบต. ยะลา สาหัส กดบึ้...

..อ่านต่อ
15 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๖ มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตามในช่วงต้นสัปดาห์ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันมีความถี่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้ลอบบึ้ม ๘ จุดดึกยันเช้าปัตตานีป่วน ...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 11 หน้า แสดง 3 จากทั้งหมด 103 รายการ