วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

01 มิ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ภาพเฮลิคอปเตอร์ บินหิ้วถังน้ำขนาดใหญ่ดับไฟป่าพรุ ที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงภารกิจของทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17(ฮ.ท.MI-17)รุ่นV5 จากกองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก มาใช้งานในการดับไฟป่าเพื่อเสริมการปฏิบัติการดับไฟป่าควบคู่ไปกับเฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212 หน่วยบินอโณท...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ในทุกๆ ปี อิสลามิกชนจะร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อทดสอบศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานบัญญัติแก่มวลมนุษย์ ให้มีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจหนักแน่น ยึดมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ไม่ย่อท้อกับความยากลำบาก      ตลอดช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งกินเวลา ๒๙ – ๓๐ วัน หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะปฏิบัติกศาสนกิจเพื่ออัลเลาะห์ ด้วยการอดอาหาร งดเว้นเครื่องดื่ม พร้อมทั้งงดเว้นจากการร่วมประเวณี และต้องเข้มงวดระมัดระวังตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกั...

..อ่านต่อ
27 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หากนับจาก ปี 2547 จนถึง ปัจจุบัน จำนวนเหตุร้ายรายวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา) น่าจะมีจำนวนนับหมื่นเหตุการณ์แล้ว เหตุการณ์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักในหลายๆ เครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่ถูกนำมาใช้ในการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หรือ สิ่งที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ต้องการให้เกิด ทั้งในมิติของกายกาพ (Physical Dimension) และการรับรู้ (Awareness Dimension) ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ (Area Outcome) ระดับประเทศ (National Outcome...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

     จากเดือนมกราคม 2547 จนถึงวันนี้ ก็เป็นเวลากว่า 12 ปี แล้ว ที่สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 จชต.) ยังคงดำรงอยู่ และนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งในส่วนของประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และโดยเฉพาะอย่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น ครู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงยังคงอยู่ แต่ภาพรวมของสถานการณ์ก็สะท้อนสัญญาณที่ดีขึ้น ใ...

..อ่านต่อ
03 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่มารูปภาพ: UN Photo/Eric Kanalsstein     เป็นเวลามากกว่า 33 ปี ที่สหประชาชาติให้กับสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติสุข และสันติภาพ อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจของสหประชาชาติ พบว่า สตรียังมีส่วนร่วมน้อยมากในกระบวนการดังกล่าว ระดับการมีส่วนร่วมที่น้อยมาก สวนทางกับความพยายามทั้งในระดับโลก และในระดับภูมิภาค ที่จะผลักดันให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติสุข และ สันติภาพ การที่สตรีมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมากนั้น ส...

..อ่านต่อ
03 มี.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    หากจุดเริ่มต้นของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับหนึ่งในวันที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา พบปะหารือกับดาโต๊ะสรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่กรุงกัวลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พศ.2557 ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องต้องกันให้ รัฐบาลมาเลเซียทำหน้าที่ผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกขับเคลื่อนให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้า โดยนายกรัฐมนตรีไทยกำหนดเงื่อนไขการพูดคุยไว้สามประการคือ ประการที่หนึ่ง ฝ่ายที่มีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์แตกต่างจากรัฐไ...

..อ่านต่อ
20 ก.พ. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนของผม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จชต. มาแล้วกว่า ๒๐ ปี ผมและเพื่อนผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันในหลายๆ ประเด็น เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ๓ จชต. โดยหนึ่งในประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในไอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม การถกแถลงระหว่างผม กับ เพื่อน ในประเด็นไอร์แลนด์ ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด เนื่องจากผมมีข้อมูลน้อยเกินไปในประเด็นนี้ ด้วยประการ ฉะนี้ ผมก็เลยต้องไปค้นคว้าข้อมูลเกี...

..อ่านต่อ
14 ก.พ. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

    ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนากับรัฐบาล ฟิลิปปินส์ เริ่มต้นขึ้นในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีเฟอดินานด์ มาร์กอส ในปี ๑๙๖๙ หรือพศ. ๒๕๑๒ เมื่อชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งจับอาวุธต่อสู้เพื่อแยกตัวออกจาก ฟิลิปปินส์ เป็นรัฐเอกราข การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธและการเจรจาเกิดขึ้นหลายครั้ง รวมทั้งมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาล ฟิลิปปินส์กับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมก็เกิดขึ้นหลายครั้ง โดยการลงนามข้อตกลงสันติภาพครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ๒๕๓๙ ระหว่างรัฐบาล ฟิลิปปินส์กับกลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่ใช้ชื่อว่า Mor...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

แทบทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายกับครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อมวลชนมักรายงานข่าวในเชิงสถิติ เช่น กรณี คนร้ายลอบยิงนายอับดุลรอฮีม ดือแระ ครูที่ถูกยิงพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้านแบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อเวลา ๑๖.๕๐ น. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณีนี้สื่อมวลชนก็รายงานว่านายอับดุลรอฮีม เป็นข้าราชการครูคนที่ ๑๘๒ ที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรอบ ๑๑ ปี และเป็นคนแรกในปี ๒๕๕๘ ซึ่งการรายงานข่าวแบบนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่า ครูอับดุลรอฮีม เสียชี...

..อ่านต่อ
07 พ.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การค้นพบหลุมฝังศพหมู่ชาวโรฮิงยาบนเทือกเขาที่ปาดังเบซาร์ใกล้ชายแดนมาเลเซีย เป็นเสมือนสัญญานเตือนภัยว่า ถึงเวลาที่บ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทยอาจถึงเวลาต้องสร้างรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันภัย เพราะบ้านหลังนี้ทางด้านทิศใต้เป็นจุดที่มีคนแปลกหน้าแอบลักลอบเข้ามาทำมิดีมิร้ายอยู่เนืองๆ บางคราวก็มีคนร้ายแอบลักลอบนำคนจากนอกพื้นที่เข้ามาหลบซ่อนเพื่อรอสบโอกาสแอบหลบหนีเข้าไปในเขตบ้านเพื่อนคือประเทศมาเลเซีย ดังเช่น ที่พบหลุมศพชาวโรฮิงยา 26 ศพช่วงต้นเดือนพฤษภาคม   นอกจากนี้การที่พรมแดนทางใต้ติดมาเลเซีย...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 11 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 101 รายการ