สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

View All
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ ก.พ. - 3 มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙- ๒๔ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑- ๑๘ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔- ๑๐ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ - ๓ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๓๑ ธ.ค. ๕๙ - ๖ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ต.ค. ๕๙
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ ส.ค. - ๒๖ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ ส.ค. - ๑๙ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ ส.ค. - ๑๒ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘. - ๒๔ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑. - ๑๗ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔. - ๑๐ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มีมานาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
อนาซีดกุมปัง สื่อวัฒนธรรม เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุข
21 เม.ย. 60 View : 33
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การทำความเข้าใจความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ไม่ว่าในระดับชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศชาติ บ่อยครั้งความแตกต่างกลายเป็นความแตกแยก รอยร้าวและความรุนแรงอย่างไม่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเพียงเรามีจิตใจและหลักคิดที่เปิดกว้าง มิใช่ยึดการปฏิบัติตามหน้าที่โดยปราศจากการทำความเข้าใจ เสียงหนึ่งที่คนไม่รู้จักอาจจะตัดสินว่า เป็นเสียงต้องสงสัย แต่สำหรับเจ้าของเสียงอาจหมายถึงสิ่งที่สื่อถึงวัฒนธรรมแห่งควา...

อ่านต่อ

พูดคุยเพื่อสันติสุขเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
พล.อ.ประวิตรยืนยันเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป..
03 ก.ย. 59 View : 755
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานี ในวันที่ 2 กันยายนว่า ยืนยันว่าในวันที่ 2 กันยายน จะไปพูดคุยกันไม่ยกเลิก ซึ่งจะพยายามบอกว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุให้ได้ การพูดคุยถึงจะมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 9 กันยายน นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเดินทางเยือนประเทศไทยเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะมีการลงนามในเรื่องปัญหาคน 2 สัญชาติ คือ สัญชาติมาเลเซีย แ...

อ่านต่อ

สารสนเทศเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All

สรุปข่าวรายวันเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
2017-04-26
4

'สงขลาเกมส์'พร้อมจัด80%ยันปรับปรุงสนามก่อน1เดือน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการสำรวจสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" และกีฬาคนพิการ แ...


อนุมัติโครงการพัฒนาร.ร.อิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติ...


ถวายพระเพลิง พระบรมศพร.9 '26ตุลาคม'ครม.มีมติเป็นวันหยุด

วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 2560 กำหนดถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครม.เห็นชอบ ประกาศเป็นวันหยุดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพ...

3

(ต่อ1) บิ๊กป้อมโอ่เรือดำน้ำ ราคาถูกแถมขีปนาวุธ

สำหรับภารกิจการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 เม.ย. (ตามเ...


มรภ.สงขลาจัดห้องสมุดสุดหรรษาให้น้องหนู

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงกิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา ประจำปี 2560 ซึ...


'กรมการพัฒนาชุมชน'จัดกีฬาสัมพันธ์ชายแดนใต้ หวังมุ่งสร้างความรักสามัคคีเข้มแข็ง

--> 25 เม.ย.60 ณ เรือนพระประทับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จ.ยะลา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงา...

2

ก.พลังงานซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานปี 60

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2560 โดยมีผ...


คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ศอ.บต.อบรมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ที่หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นป...


ภาคใต้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพผลิตเกษตร

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

-2

คอลัมน์: ข่าวสั้น: มือปืนโหดลวงหนุ่มยิงทิ้งกลางทุ่งนา

วันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.นาขยาด จ.พัทลุง ได้เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้ปืนยิง นายจิรพงษ์ เศียรอุ่น อายุ 37 ปี เสียชีวิต ที่บริเวณกลางทุ่งนา หมู...


ข่าวเกี่ยวกับ 3 จชต.ENGLISH
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years 2016-07-23 18:43:18
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years

Minoh “Grandma Minoh” Tayohderoh, who is thought to be 125 years old, says living a life of goodness and thinking about Allah has been the secret to her longevity. She was born way back in 1891 in the village of Takae in Yaring, a district in the southern Thai province of Pattani, according to her house registration booklet, a government form that lists the occupants of every home in Thailand. She says she hasn’t budged from the village since then. The form, issued in 198...

อ่านต่อ
BAHASA
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian 2016-06-27 16:34:14
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian

    Badan yang mengendalikan perihal pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada Isnin telah melancarkan kad pengenalan baru dengan kemampuan pengesahan telefon pintar bagi 150, 000 pelarian yang berdaftar di Malaysia.     Kad pengenalan baru itu dilancarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Pelarian (UNHCR) di Kuala Lumpur menggunakan teknologi canggih bertaraf global disokong dengan imbasan retina, 10 jari, serta imbasan muka.     Pe...

อ่านต่อ