สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

View All
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ ก.พ. - 3 มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙- ๒๔ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑- ๑๘ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔- ๑๐ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ - ๓ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๓๑ ธ.ค. ๕๙ - ๖ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ พ.ย. ๕๙
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ ส.ค. - ๒๖ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ ส.ค. - ๑๙ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ ส.ค. - ๑๒ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘. - ๒๔ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑. - ๑๗ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔. - ๑๐ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มีมานาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นราธิวาส รวมพลังสตรี ขับเคลื่อนสู่สันติสุข
05 มิ.ย. 60 View : 129
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ผู้หญิงก็มีสองมือจะฝ่าฟัน มุ่งมั่นไม่เคยท้อ และฉันก็มีหัวใจที่เข้มแข็งพอ จะต่อสู้ไปความฝันที่มีแม้จะไกล จะไปให้ถึงสักวัน จะก้าวไปมองวันที่สวยงาม อย่างภูมิใจด้วยสองมือหนึ่งใจ จะไล่ตามความฝัน และไม่ยอมแพ้แม้หมดหนทางด้วยเรี่ยวแรงที่มี บอกหัวใจสู้ไหว ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ามาขวางทางให้รู้ว่าเราทำได้ทุก ๆ สิ่ง ผู้หญิงก็แกร่งเป็นและพร้อมหยัดยืน”       จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมต้องตกอยู่ในสถานเดียวกัน ...

อ่านต่อ

พูดคุยเพื่อสันติสุขเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
พล.อ.ประวิตรยืนยันเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป..
03 ก.ย. 59 View : 1107
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานี ในวันที่ 2 กันยายนว่า ยืนยันว่าในวันที่ 2 กันยายน จะไปพูดคุยกันไม่ยกเลิก ซึ่งจะพยายามบอกว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุให้ได้ การพูดคุยถึงจะมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 9 กันยายน นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเดินทางเยือนประเทศไทยเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะมีการลงนามในเรื่องปัญหาคน 2 สัญชาติ คือ สัญชาติมาเลเซีย แ...

อ่านต่อ

สารสนเทศเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All

สรุปข่าวรายวันเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
2017-06-21
4

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: ติวเข้มพนักงานดับเพลิง

สงขลา - นายบุญเรือง หลงละลวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) วิทยาเขตสงขลา จัดฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ป...


'นายกฯ'จวกคนร้ายบึ้ม6ศพ บิดเบือนคำสอนทางศาสนา

เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 20 มิถุนายน ที่วัดสุวรรณากร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่า...


ร.10พระราชทานดอกไม้-ของเยี่ยมทหารเจ็บที่ปัตตานี

ปัตตานี-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์อัญเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานเยี่ยมทหารบาดเจ็บเหตุถูกลอบบึ้มที่อ.ทุ่งยางแดงเมื่อ19มิ.ย.60 เมื่อ...

3

"ราชนาวี-บีอีซี"ลิ่ว16ทีมบอล"ช้างเอฟเอคัพ"

ศึกฟุตบอล "ช้าง เอฟเอ คัพ 2017" รอบ 64 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่สนาม ม.มหิดล ศาลายา "ตะหานน้ำ" ราชนาวี เอฟซี ทีมในไทยลีก...


ชื่นชม!หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ1เดียวในจ.นราธิวาส

--> หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข บ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพทางการพัฒนา โดยเฉพาะการส่งเ...


แจงดราม่าไม่รับลูกสาวทหารใต้เข้าทบ.ชี้ระเบียบบรรจุได้แค่1คน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ระบุว่า “อันนี้รบกวนแชร์ให้ถึงท่านนายกหน่อย เรื่องสำคัญเกี่ยวก...

2

เจ้าภาพเฮทองแรก,ผู้ว่าฯลั่นสงขลาจัดซีเกมส์ได้

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ระหว่าง 20-30 มิ.ย. 60 ชิงชัยรวม 450 ทอง จาก 46 ชนิดกีฬา โดยมื่อ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีพิธีเป...


เลื่อน 8 ชั้นยศ ปูนบำเหน็จ 6 ทหารกล้า เหตุลอบบึ้มทุ่งยางแดง

แม่ทัพภาค 4 เสียใจ 6 ทหารกล้า ถูกลอบวางบึ้มทุ่งยางแดง ยันไม่เสียศูนย์ พร้อมสู้ต่อไป รับกล้องวงจรปิดเสีย ฝนตกชุกไฟกระชากเร่งซ่อมให้ใช้งานได้ ส่วนพิธีรด...


ลุยประมูล'เนตพื้นที่ชายขอบ'ค่าติดตั้ง1.3หมื่นล./เปิดบริการสิ้นปีนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ...

-2

ร้องฟาร์มไก่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงชาวบ้านปิดถนนประท้วง/บริษัทส่งตัวแทนผู้บริหารเข้าเจรจา

สงขลา : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่หมู่3บ้านป่าห้าม ต.ตลิ่งชันอ.จะนะ จ.สงขลาราว40คนรวมตัวกันปิดถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางเข้าฟาร์มเลี้ย...


-3

คนร้ายกระหน่ำยิง'อุสตาซ'หน้ามัสยิดดับ

--> 21 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโรงเรียนมูลนิ...


ไหนว่าจะมาขอ สาวถูกหนุ่มรู้จักทางเฟซบุ๊กหลอกเชิดรถ ก่อนจอดทิ้งที่ยะลา

ภาพจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาวกระบี่แจ้งความ ถูกหนุ่มยะลารู้จักทางเฟซบุ๊ก หลอกว่าจะขอแต่งงาน ก่อนนัดหมายเดินทางไปบ้านฝ่ายชาย ด้วยรถยนต์ของฝ่ายหญิง แต่กล...


-4

กรรมสนอง...เครือข่าย 'เงินทอน'ป.ป.ช.ฟันโมเดลบาปศาสนาเป็นทุกข์-ใจชั่วกิเลสหนา

ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน ประเด็นร้อนสะเทือนวงการสงฆ์มาตลอดสัปดาห์กับปมทุจริตงบอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ในลักษณะ "เงินทอน" สืบเนื่องจากการ...


คอลัมน์: เดินหน้าชน: พลังงาน..วิกฤตซ้ำซ้อน

สัญญา รัตนสร้อย ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศมีเงื่อนปมที่ สั่นคลอนและเสี่ยงจะเกิดวิกฤตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิ...


ข่าวเกี่ยวกับ 3 จชต.



ENGLISH
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years 2016-07-23 18:43:18
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years

Minoh “Grandma Minoh” Tayohderoh, who is thought to be 125 years old, says living a life of goodness and thinking about Allah has been the secret to her longevity. She was born way back in 1891 in the village of Takae in Yaring, a district in the southern Thai province of Pattani, according to her house registration booklet, a government form that lists the occupants of every home in Thailand. She says she hasn’t budged from the village since then. The form, issued in 198...

อ่านต่อ
BAHASA
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian 2016-06-27 16:34:14
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian

    Badan yang mengendalikan perihal pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada Isnin telah melancarkan kad pengenalan baru dengan kemampuan pengesahan telefon pintar bagi 150, 000 pelarian yang berdaftar di Malaysia.     Kad pengenalan baru itu dilancarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Pelarian (UNHCR) di Kuala Lumpur menggunakan teknologi canggih bertaraf global disokong dengan imbasan retina, 10 jari, serta imbasan muka.     Pe...

อ่านต่อ