วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ จชต. จากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (๖ ประเด็นกังขาโครงการ "ซีซีทีวี" โรงเรียนชายแดนใต้ ๕๐๐ ล้าน!), อาชญากรรมในพื้นที่ (คนร้ายลอบวางบึ้มหน้าบ้านสวนยาง โชคดีเก็บกู้ทัน - ตร. คาดขัดแย้งส่วนตัว), เหตุร้ายรายวัน (บึ้ม อส.เจ็บ ๒ ขณะซ่อมบ้านชาวบ้าน-สร้างฐาน ชคต.), สิทธิมนุษยชน (...) แก้แล้วแย่กว่าเดิม?: ร่างใหม่ พรบ.อุ้มหาย-ซ้อมทรมาน ที่ไม่สอดคล้องหลักสากล และ ๒) รำลึก ๑๔ ปี การหายตัวของทนายสมชาย: อย่าให้สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมือง) และ การบำรุงขวัญกำลังพล (...) ตั้งตำรวจ วุฒิภาวะต่ำ รอยด่างโยกย้ายสีกากี และ ๒) งามไส้ พฐ. รับล้มคดี รอง ผบก. ร้อง ผบช. พบทุจริตแต่ผู้บังคับบัญชาแกล้งยัดข้อหา)

ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ยาเสพติด (...) สกัดจับ ๒ หนุ่มปัตตานี ซิ่งสิบล้อขนเฮโรฮีน ๒๕๐ กิโล, ) ตำรวจปัตตานียึดยาบ้า ๑.๖ ล้านเม็ด – ไอซ์ ๓๕๐ กก. มูลกว่า ๔๐๐ ล้าน และ ๓) ขยายผลจับหนุ่มยะลา ค้ายาบ้า - ไอซ์ ยึดของกลางค่า ๓ ล้านบาท), การเยียวยา (รำลึก ๘ ปี จ่าเพียร วีรบุรุษเทือกเขาบูโด ครอบครัว จัดทำบุญใหญ่), ความร่วมมือของภาคประชาชน (เกาะติดวิกฤติไฟใต้: ก้าวสำคัญของ บัณฑิตอาสาฯ), การยกระดับคุณภาพชีวิต (...) เคล็ดไม่ลับสตรีทำงานดีเด่น, ) ๑๔ ปีบ้านพิราบขาว “เด็กไทยท่ามกลางไฟใต้” และ ๓) สหกรณ์จังหวัดยะลา เชื่อมโยง เครือข่าย ศรร. กับ ศพก. น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางดำเนินงาน), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...) ยะลา โปรโมตจุดชมวิวแห่งใหม่, ) นราฯ ติวความพร้อมเจ้าของกิจการแนวชายแดน, และ ) ชาวสวนยางเฮ! พ่อเมืองนราฯ หนุนปลูกไม้เศรษฐกิจ เอกชนรับประกันราคาขายดี), การศึกษา (...) เปิดค่ายปั้นครู - น.ร.ใต้ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปะ, ) เปิดค่ายปั้นครู - น.ร.ใต้พัฒนาอัจฉริยภาพดานศิลปะ และ ๓) ชื่นชม ด.ช.นิคม เผ่าซาไก เรียนดีคว้าเกรด ๔ ทุกวิชา), การเมือง (...) สั่งสาวบิ๊ก ศธ. โกงทุน นร. หมอธี ชี้ทำเป็นขบวนการ ลุยแจ้ง ๔ ข้อหา, ) แจ้งจับเจ้าของ ๒๒ บัญชี ฮุบ ๘๘ ล้าน เงินแก้ตกเขียว ขอนแก่นสรุปโกงคนจน และ ๓) สั่งเด้ง ๑๖ หัวหน้าศูนย์ โกงคนจน ฟันเอาผิดวินัยร้ายแรง), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...) อส.สะเดาออกลาดตระเวนยิงสกัดรถแวนต้องสงสัยขนใบกระท่อมเจ็บสาหัส ๑ และ ๒) ผู้ต้องหา คดี ความมั่นคง มอบตัวกับแม่ทัพภาค ๔)

จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๓๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑)

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๖ (๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๙๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙ (๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๔๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (เส้นทึบสีเขียว) จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง และไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๖ (๑๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ บึ้ม อส.เจ็บ ๒ ขณะซ่อมบ้านชาวบ้าน - สร้างฐาน ชคต.

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐๐ (๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๑๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ) สั่งสาวบิ๊ก ศธ. โกงทุน นร. หมอธี ชี้ทำเป็นขบวนการ ลุยแจ้ง ๔ ข้อหาอมเงินไร้ที่พึ่ง แฉทุจริตอื้อเล็งฟันย้อนหลัง และ) เด้ง ๑๖ หน.ศูนย์ เอี่ยวโกงคนจน ชงไล่ออกซี ๘ ทุจริตกองทุน สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) อายัด ๒๒ บัญชีดูดเงินแก้ปัญหาตกเขียว ปลัดศธ. ขอ ปปง.ช่วย, ) อย่าเป็นแค่ ลมปาก และ ) ชาวเทพาหนุนโรงไฟฟ้า ชุมนุมหน้า UN ขู่ปิดถนนขึ้น - ลงใต้

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๒ (๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง มอบตัวกับแม่ทัพภาค 4, ) กอ.รมน. แจงข้อร้องเรียนโกงเงินเบี้ยเลี้ยง ตชด. ชายแดนใต้, ) เปิดเอกสารลับ! เครือข่ายทุจริตงบอุดหนุนรายหัวนักเรียนชายแดนใต้ และ) อส. สะเดาออกลาดตระเวน ยิงสกัดรถแวนต้องสงสัย ขนใบกระท่อมเจ็บสาหัส ๑ สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) วิกฤตไฟใต้จากปี ๒๕๔๗ สังเวยชีวิตครูแล้ว ๑๘๔ และ) ปอเนาะบากง VS ฉก.ปัตตานี

ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕ (๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ๑๗ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ได้แก่ ) บิ๊กอู๋ปรับแผนจดทะเบียนต่างด้าว, ) ขบ.เร่งยกระดับปั้นสถานีขนส่งรองรับดิจิทัล, ) ยะลา โปรโมตจุดชมวิวแห่งใหม่, ) มหากาพย์แก้ยางตกต่ำ รัฐดันมาตรการ “หยุดกรีด” ดันราคา และ ๕) ชาวสวนยางเฮ! พ่อเมืองนราฯหนุนปลูกไม้เศรษฐกิจ เอกชนรับประกันราคาขายดี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ม็อบสวนยางยัน ๑๔ มี.คนี้ เบรกเอกชนเก็บเงินเซสเท่านั้น ปัดชุมนุมไล่ประธาน กยท.

Trending

อาเซียนมอง จชต.

asian

      ผลการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไปไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔ ที่มีการตกลงร่วมมือกันหลายเรื่องครอบคลุม การต่อต้านการก่อการร้าย การบริหารจัดการพรมแดนทั้งสองประเทศเพื่อป้องกัน และขจัดภัยการก่อเหตุรุนแรง การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ เป็นประเด็นข่าวที่มีการนำเสนอกว้างขวางที่สุด
      สื่อมาเลเซียเผยแพร่บทสัมภาษณ์เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำกรุงเทพ ที่พูดสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า พอใจกระบวนการพูดคุยที่เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ คือ ต้องมีกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือ confidence building ระหว่างคู่เจรจา พร้อมย้ำว่า กระบวนการพูดคุยมีความก้าวหน้า ขณะเดียวกัน benarnews.org รายงานคำชี้แจงกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยฯ มีสาระสำคัญย้ำแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ปัญหา จชต. ด้วยกระบวนการสันติวิธี เน้นพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยประมาณร้อยละ ๙๐ พร้อมทั้งย้ำว่า การพูดคุยนั้นไม่สามารถยุติความรุนแรงได้ เพียงแค่เปลี่ยนการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี แต่การต่อสู้ยังคงดำรงอยู่ต่อไป และประชาชนเท่านั้นคือคำตอบของการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีว่าจะเลือกอนาคตอย่างไร
      สื่อมาเลเซียรายงานข่าวการจับกุมเฮโรอีนน้ำหนักสองร้อยกว่ากิโลกรัมซุกซ่อนในรถบรรทุกเตรียมลักลอบเข้ามาเลเซีย แต่ถูกจับกุมเสียก่อนที่ด่านศุลกากรชายแดนที่จังหวัดนราธิวาสติดกับรัฐกลันตัน

อินโฟกราฟิก