วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ จชต. จากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑)
      ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (โจ๋ ๑๓ ออกเที่ยวงานตาดีกา โดนอริ ตามยิงหัวดับ ชิง จยย.) และ เหตุร้ายรายวัน (...) อส.โคกโพธิ์ ดวงแข็ง โจรใต้ยิง ๔ ครั้งไม่ตาย เจอลอบกัดยิง รถพรุนชาวบ้านซวดยับ ๒ ศพ และ ) เชื่อคนนอก บงการขวางรางรถไฟ ไม่ตัดปมวินาศกรรม)
      ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (ไทยเปิดบาน รับคณะงานสิทธิฯยูเอ็น ดูงานบรรษัทข้ามชาติ-องค์กรธุรกิจไทย), การเมือง (...) เพื่อไทยย้ำไม่มี ใครย้าย ไปพรรคอื่น และ ) บทบาทผู้บริหาร ลูกเสือแห่งชาติ), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...) อาหารพื้นถิ่นเลิศรส ธรรมชาติสวยงาม อะเมซิ่ง เบตง เสน่ห์ยะลา, ) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำทีมจัดงานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว จ.ยะลา, ) ชาวเบตงร่วมปลูกเมล่อนใช้งบจากโครงการ ๙๑๐๑ ออกผลผลิตสร้างรายได้ ให้ ชุมชน, และ ๔) สงขลาดัน “ดิวตี้ฟรีโซน” พร้อมดีเดย์เปิดด่านสะเดา - ปาดังเบซาร์ ๒๔ ชั่วโมง), การบำรุงขวัญกำลังพล (ผบ.ทบ. สั่งดูแลยาย และพลทหารใหม่ ในคลิป ดัง หวังคลายกังวล), การเจรจาเพื่อสันติ (...) บิ๊กตู่ จูน บิ๊กโบ้ - มทภ.๔ ร่วมดับไฟใต้, ) บิ๊กป้อม มั่นใจพร้อมประกาศ เจาะไอร้อง เป็นเซฟตี้โซน, และ ๓) บิ๊กตู่ประเดิม เซฟตี้โซนเจาะไอร้อง เม.ย.นี้ สำเร็จ ลดรุนแรงแน่), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...) สบายใจได้ ผบ.ทบ. ยันไม่มีกลุ่มไอซิส เตรียมก่อ เหตุร้ายในไทย, ) กองทัพแจงคนไทยมีชื่อในหมายจับมาเลย์เป็น นักเลงคีย์บอร์ด ไม่เกี่ยวไอเอส, ) เสียงจากผู้เห็นต่าง ร่วมพัฒนาชาติไทยที่บ้านสันติสุข และ ) ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งเข้ม ๓ อำเภอ แนวชายแดนไทย-มาเลย์ สกัดกลุ่ม IS และ การศึกษา (ไฟเขียวอีก ๓๙๖ อัตราเพิ่มครูอาสาปอเนาะ)
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑)

ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๓ (๑๖๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๑๓๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๗ (๔๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๓๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๑๘ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) บิ๊กตู่ จูน บิ๊กโบ้ - มทภ.๔ ร่วมดับไฟใต้, ) บิ๊กป้อม มั่นใจพร้อมประกาศ เจาะไอร้อง เป็นเซฟตี้โซน และ ) บิ๊กตู่ ประเดิมเซฟตี้โซนเจาะไอร้อง เม.ย.นี้สำเร็จ ลดรุนแรงแน่

ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่คงที่ (๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้ม ความถี่ มีแนวโน้มฯ คงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) อส.โคกโพธิ์ดวงแข็งโจรใต้ยิง ๔ ครั้งไม่ตาย เจอลอบกัดยิง รถพรุนชาวบ้านซวดยับ ๒ ศพ และ ) เชื่อคนนอก บงการขวางรางรถไฟ ไม่ตัดปมวินาศกรรม

ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๙ (๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๑๖ ข่าวใน สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ในมิติของ แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เพื่อไทยย้ำไม่มีใครย้ายไปพรรคอื่น, และ ) บทบาทผู้บริหาร ลูกเสือแห่งชาติ

ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๑ (๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ (๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๙ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) กองทัพแจงคนไทยมีชื่อในหมายจับมาเลย์เป็น นักเลงคีย์บอร์ด ไม่เกี่ยวไอเอส, ) เสียงจากผู้เห็นต่างร่วมพัฒนาชาติไทยที่บ้านสันติสุข, ) ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งเข้ม ๓ อำเภอ แนวชายแดนไทย-มาเลย์ สกัดกลุ่ม IS, ) กองทัพเผยปีนี้มีผู้สมัครเป็นทหาร กว่า ๔ หมื่น คิดเป็น ๔๒.๗๗ และ ) สบายใจได้ ผบ.ทบ. ยันไม่มีกลุ่มไอซิสเตรียมก่อเหตุร้ายในไทย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) บิ๊กป้อมยันจับ ๒ ไอเอส เข้าไทย ภาค ๔ โบ้ยแค่เกรียนคีย์บอร์ด, ) มาเลย์อ้างชายชาวนราธิวาสเอี่ยวไอเอส!,! และ ) "จรัญ มะลูลีม" วิเคราะห์แนวโน้มไอเอสเข้าไทย...แค่หนุนทางใจ ไม่ร่วมใช้ความรุนแรง

ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๕ (๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ๑๖ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ใน มิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) กพร. ตั้งเป้า ๙.๒ พันคนใน ๑๓ อุตสาหกรรม ปั้นช่างฝีมือ ๑๐ จว.ศก.พิเศษ, ) อาหารพื้นถิ่นเลิศรส ธรรมชาติสวยงาม อะเมซิ่ง เบตง เสน่ห์ยะลา, ) เงินสะพัด ๒ หมื่นล้าน วีระศักดิ์ปลื้มสงกรานต์ คนแห่เที่ยวเมืองรองคึก, ) สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, ) ชาวเบตงร่วมปลูกเมล่อนใช้งบจากโครงการ ๙๑๐๑ ออกผลผลิตสร้างรายได้ให้ชุมชน, ) “เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์” ขึ้นแท่นรักษาการผู้ว่าการยางคนใหม่ แทน อ.ธนวรรธ์ พลวิชัย และ ๗) สงขลาดัน “ดิวตี้ฟรีโซน” พร้อมดีเดย์เปิดด่านสะเดา-ปาดังเบซาร์ ๒๔ ชั่วโมง

Trending

อาเซียนมอง จชต.

asian

การแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเกี่ยวกับการติดตามจับกุมตัว ๔ ผู้ต้องสงสัยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลามหรือ IS ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีคนไทยชื่อ นายอาแว แวอียา ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รวมอยู่ด้วย เป็นประเด็นข่าวที่สื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานอย่างกว้างขวางมากที่สุด ตามมาด้วยข่าวผู้อพยพชาวโรฮิงญากลุ่มที่สองที่มีผู้พบเห็นในน่านน้ำไทยในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งต่อมามีรายงานว่าได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียที่บริเวณจังหวัดอาเจะห์ และพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันภายใต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

อินโฟกราฟิก