สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

View All
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ เม.ย. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ ก.พ. - 3 มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙- ๒๔ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑- ๑๘ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔- ๑๐ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ - ๓ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๓๑ ธ.ค. ๕๙ - ๖ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๕๙
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ ส.ค. - ๒๖ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ ส.ค. - ๑๙ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ ส.ค. - ๑๒ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘. - ๒๔ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑. - ๑๗ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔. - ๑๐ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มีมานาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
สันติ(ภาพ) ภาพสะท้อนจากใจเยาวชนสื่อสร้างสรรค์
25 พ.ค. 60 View : 27
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      “สวัสดีครับ ผมชื่อสุริยะ เป็นช่างภาพมาจากกรุงเทพ ขับรถมาไกล ทีแรกคิดว่าไปถ่ายรูปแค่สงขลา แต่เพื่อนผมอยู่ที่นี่ บอกว่าที่นี่สวยและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ที่นี่...นราธิวาส” นั่นคือ ประโยคบอกเล่าเปิดฉากหนังสั้น “สันติ(ภาพ)” หนังสั้นรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์       เมื่อเดินทางมาถึงนราธิวาส สุริยะพบเหตุการณ์วัยรุ่นมีปากเสียงกัน “วัยรุ่นเลือดร้อนคือภาพแรกที่ผมถ่าย” เป็นการ...

อ่านต่อ

พูดคุยเพื่อสันติสุขเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
พล.อ.ประวิตรยืนยันเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป..
03 ก.ย. 59 View : 943
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานี ในวันที่ 2 กันยายนว่า ยืนยันว่าในวันที่ 2 กันยายน จะไปพูดคุยกันไม่ยกเลิก ซึ่งจะพยายามบอกว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุให้ได้ การพูดคุยถึงจะมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 9 กันยายน นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเดินทางเยือนประเทศไทยเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะมีการลงนามในเรื่องปัญหาคน 2 สัญชาติ คือ สัญชาติมาเลเซีย แ...

อ่านต่อ

สารสนเทศเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All

สรุปข่าวรายวันเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
2017-05-25
4

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: หนุนสัตวแพทย์ฯ ม.อ.

วิโรจน์ คัมภีระ รอง กก.ผจก.บริหาร ซีพีเอฟ มอบเงินรายได้จากกิจกรรม "CPF-VET Hatyai Run for Charity 2017" ให้แก่ รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีค...


ภาพข่าว: เยี่ยมชม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจำหน่ายผักผลไม้และพืชผลของชาวบ้าน ที่ตลาดเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ในการลงพื้นที่ขับเคลื...


ภาพสเกตช์ล่าคนร้าย ระเบิดรพ. 'ศรีวราห์'ขอหมายจับ แฉคนมีสีโยงแก๊งทมิฬร่วมบึ้ม'รบพิเศษ'ตรึงเข้มทำเนียบรัฐบาล

ได้ภาพสเกตช์ 1 ในทีมวางบึ้ม รพ.พระมงกุฎเกล้า "พล.ต.อ.ศรีวราห์" ตั้งโต๊ะแถลง ตามคำให้การพยานปากเอก ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ ลุ้นเทียบข้อมูลสืบส...

3

เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบที่ขยาย...


ประชารัฐ-วัดสร้างสุข 5 จว.ชายแดนใต้พศ.-สงฆ์ยะลาร่วมบำรุงขวัญ

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา จัดโครงการประชารัฐ วัดสร้...


จ่อจับแก๊งระเบิดรพ. 'ประยุทธ์'ลั่นต้องได้/มทภ.1รู้ตัวคนร้าย/ตำรวจกระชับวงล่า

"บิ๊กตู่" มั่นใจจับกุมมือบึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ ได้ เพราะคนเลวอยู่ได้ไม่นาน ชี้ทำเป็นขบวนการ ลั่นไอ้คนทำอยู่ข้างนอกคอยบัญชาการ แม่ทัพภาค 1 ประ...

2

บัญชีกลางขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ออกไปจนถึงวันที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 จะ...


'บิ๊กตู่'นำร่องเปิดตัวกองทุนอุ้มเอสเอ็มอี

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในนามประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งป...


นายร้อยสามพราน-ศิษย์พระดาบส สานฝันชีวิตใหม่'เยาวชนชายแดนใต้'

"...ที่เลือกเอาคำพระดาบสนี้ เพราะว่าเห็นสภาพอย่างโบราณที่ว่าไว้ตอนต้น แต่ยังมีว่าเพราะคำพระดาบสหรือพระฤๅษี ก็เป็นคนที่ควรบูชา คนที่ควรยกย่องและนั...

-2

'บิ๊กตู่'โต้ถูกด่าไร้ผลงานโวยต้องแก้ปัญหารบ.เก่าลั่นเกิดบนแผ่นดินเดียวกันต้องช่วยปฏิรูป-ปรองดอง

นายกฯลั่นอาศัยแผ่นดินเดียวกัน ต้องร่วมปฏิรูป-ปรองดอง ปลดล็อกความขัดแย้งปท. โต้ถูกด่าไร้ผลงาน เหตุต้องสางงานในอดีต ที่รบ.เดิมมีแผนแต่ไม่ยอมทำ วอนนักศึก...


-3

คนร้ายป่วนใต้!ขับจยย.ประกบยิง ชาวบ้านปัตตานีตาย1

--> 24 พค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 ร.ต.ท.มีชัย ช่อสม รอง (สอบสวน) พนักงานสอบสวนเวร สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายใช้อาว...


2โจร ขี่จยย.ตระเวนปาบึม ป่วนบันนังสตา 2 จุด ไร้ เจ็บ ตาย

ยะลา 2 โจร ขี่ จยย.ปาไปป์บอมบ์ ใส่บ้านพัก อส.อ.บันนังสตา และป้อม จนท.นปพ.บันนังสตา จำนวน 2 จุด หวังสร้างสถานการณ์ โชคดี ไร้เจ็บ ตาย เมื่อเวลา 16.30 น...


ดักยิงอดีตผช.ผญบ.ในปัตตานี เสียชีวิตคาจยย.ขณะกลับที่พัก

--> 25 พ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น. วานนี้ (24 พ.ค.60) ร.ต.ท.มีชัย ช่อสม รอง (สอบสวน) พนักงานสอบสวนเวร สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี รับแ...

-4

'บิ๊กตู่'โต้รัฐบาลไร้ผลงาน โวยต้องแก้ปัญหาอดีต ฮึ่มนศ.อย่ายุ่งการเมือง

"บิ๊กตู่" หอบคณะเยือนสงขลา โต้รัฐบาลไร้ผลงาน ชี้ต้องมาไล่แก้ปัญหาอดีต วอน ปชช. ร่วมมือปฏิรูป-ปรองดอง เตือน นักเรียน-นศ. เคลื่อนไหวการเมือง ร...


ขว้างไปป์บอมบ์2จุดป่วนบันนังสตาไม่มีผู้บาดเจ็บ

คนร้ายขี่จักรยานยนต์ขว้างไปป์บอมบ์ใส่บ้านพักอาสาฯ-ป้อมตำรวจในพื้นที่บันนังสตาไม่มีผู้บาดเจ็บ กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. เวลา 16....


ข่าวเกี่ยวกับ 3 จชต.ENGLISH
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years 2016-07-23 18:43:18
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years

Minoh “Grandma Minoh” Tayohderoh, who is thought to be 125 years old, says living a life of goodness and thinking about Allah has been the secret to her longevity. She was born way back in 1891 in the village of Takae in Yaring, a district in the southern Thai province of Pattani, according to her house registration booklet, a government form that lists the occupants of every home in Thailand. She says she hasn’t budged from the village since then. The form, issued in 198...

อ่านต่อ
BAHASA
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian 2016-06-27 16:34:14
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian

    Badan yang mengendalikan perihal pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada Isnin telah melancarkan kad pengenalan baru dengan kemampuan pengesahan telefon pintar bagi 150, 000 pelarian yang berdaftar di Malaysia.     Kad pengenalan baru itu dilancarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Pelarian (UNHCR) di Kuala Lumpur menggunakan teknologi canggih bertaraf global disokong dengan imbasan retina, 10 jari, serta imbasan muka.     Pe...

อ่านต่อ