สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

View All
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔ - ๑๐ มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ ก.พ. - 3 มี.ค ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙- ๒๔ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑- ๑๘ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔- ๑๐ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ - ๓ ก.พ. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๓๑ ธ.ค. ๕๙ - ๖ ม.ค. ๖๐   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ต.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๙
  สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ ส.ค. - ๒๖ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ ส.ค. - ๑๙ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ ส.ค. - ๑๒ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘. - ๒๔ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑. - ๑๗ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๔. - ๑๐ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค.๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙   สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ มีมานาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
19 มี.ค. 60 View : 100
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ไซไฟ อนิเมชั่นเรื่องต่างๆ มากมาย ที่ถ่ายทอดจินตนาการถึงโลกอนาคตในยุคศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการของการถ่ายทอดนั้น สมจริงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายทำ เรื่องราว ตลอดไปจนถึงบริบททางสังคมของยุคอนาคตนั้น นั่นเพราะความเป็นจริง เรากำลังก้าวไปใกล้กับอนาคตดังกล่าวมากขึ้นทุกที โลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากโลกศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ในสถานะของผู้คนที่อยู่ในช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะต้องเตรียมตัวอย่างไรล่ะ ต่อการก้าวสู่...

อ่านต่อ

พูดคุยเพื่อสันติสุขเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
พล.อ.ประวิตรยืนยันเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป..
03 ก.ย. 59 View : 637
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานี ในวันที่ 2 กันยายนว่า ยืนยันว่าในวันที่ 2 กันยายน จะไปพูดคุยกันไม่ยกเลิก ซึ่งจะพยายามบอกว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุให้ได้ การพูดคุยถึงจะมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ในวันที่ 9 กันยายน นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเดินทางเยือนประเทศไทยเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะมีการลงนามในเรื่องปัญหาคน 2 สัญชาติ คือ สัญชาติมาเลเซีย แ...

อ่านต่อ

สารสนเทศเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All

สรุปข่าวรายวันเกี่ยวกับ 3 จชต.

View All
2017-03-30
4

นาทีชีวิตเจ้าหน้าที่ช่วยหญิงท้องคลอดลูกบนรถไฟ

ยะลา-ภาพนาทีชีวิต เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยหญิงตั้งครรภ์ปวดท้องใกล้คลอดบนขบวนรถไฟอาการปลอดภัยดีทั้งแม่และลูก เมื่อวันที่29มี.ค.60 เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าแ...


3

"อุดมเดช" ย้ำหนักแน่น เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มี.ค. ที่ท่าเทียบเรือปัตตานี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อม...


อุตุฯเผย! เหนือ-กลางตอนบนอากาศรร้อน/ตะวันออก-กทม.-ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง/ใต้มีฝนตกต่อเนื่อง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 2560 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศร้อนในตอ...


2

เด็ดหัว2แกนนำRKK ขับแหกด่าน-ยิงจนท.เจอสวนดับคากระบะแฉก่อคดีฆ่าโหด4ศพ รับมือโจรใต้แก้แค้น

ทหารพรานชุดสลาตัน วิฯ 2 อาร์เคเค ระดับหัวหน้า 2 ศพ หลังขับแหกด่านพร้อมเปิดฉากยิงใส่จนท. เจอสวนดับคากระบะ เผยเตรียมกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่ แฉประว...


แห่สมัครครูผู้ช่วยคึกคักทั่วประเทศรับร้อย-ไปเป็นหมื่น

รับสมัครวันแรกทั่วประเทศล้นหลาม หลายจังหวัด อาทิ บุรีรัมย์ พังงา คึกคักเกินความ คาดหมายไม่ต่ำกว่า 3,000 คน คาดจนถึงวันสุดท้าย 4 เม.ย. ทะลุหมื่น เตือนร...


ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: พัฒนาเศรษฐกิจ

สิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เปิดงาน "ถนนคนเดิน เที่ยวเพลิน @ เมืองโก-ลก" ปี 2560 ให้เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความหลากหล...

-3

อุกอาจ!คนร้ายบุกยิงตำรวจสภ.ระแงะ ขณะเคารพธงชาติบาดเจ็บ4นาย

--> 30 มี.ค.60 เวลา 08.49 น. ผู้สื่อข่ายงานว่า คนร้ายประมาณ 5-6 คน ขับรถบรรทุกขนาดเล็ก ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ (ยกสูง) แต่งกายคล้ายกรรมกร ใช้อาวุธ...


โจรใต้ถล่มสภ.ระแงะ ยิงกราดขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ ตร.ตาย1 เจ็บ3

โจรใต้ปล้นรถครูศูนย์เด็กเล็กที่นราธิวาส นำไปก่อเหตุ อาศัยช่วงที่ตำรวจ สภ.ระแงะ ลงมาเข้าแถวหน้า สภ.ตอนเช้า ยิงกราดเข้าใส่ ส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิตทันที 1...


ข่าวเกี่ยวกับ 3 จชต.ENGLISH
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years 2016-07-23 18:43:18
Thailand: 'Grandma Minoh' Reflects on Her 125 Years

Minoh “Grandma Minoh” Tayohderoh, who is thought to be 125 years old, says living a life of goodness and thinking about Allah has been the secret to her longevity. She was born way back in 1891 in the village of Takae in Yaring, a district in the southern Thai province of Pattani, according to her house registration booklet, a government form that lists the occupants of every home in Thailand. She says she hasn’t budged from the village since then. The form, issued in 198...

อ่านต่อ
BAHASA
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian 2016-06-27 16:34:14
UNCHR Malaysia Perkenal Kad Pengenalan Pintar Untuk Pelarian

    Badan yang mengendalikan perihal pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) pada Isnin telah melancarkan kad pengenalan baru dengan kemampuan pengesahan telefon pintar bagi 150, 000 pelarian yang berdaftar di Malaysia.     Kad pengenalan baru itu dilancarkan oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu Bagi Pelarian (UNHCR) di Kuala Lumpur menggunakan teknologi canggih bertaraf global disokong dengan imbasan retina, 10 jari, serta imbasan muka.     Pe...

อ่านต่อ